Hero Image
18 June 2020
Online via Zoom, Norway
BIONÆRINGSDAGEN

Norge har et rikt tilfang av uutnyttede og underutnyttede bioressurser. Ny teknologi åpner store muligheter når det gjelder utvikling av nye produkter basert på biologisk råstoff og restråstoff. På Bionæringsdagen får du høre fra bedrifter som har satset på forskning og utvikling. Du får vite litt om hva som skal til for å lykkes. Du vil også få praktiske råd om hvordan du kan søke støtte fra Forskningsrådet, og du vil få muligheten til å møte forskerne som kan løse de utfordringene du jobber med. Velkommen til en inspirerende, spennende og forhåpentligvis nyttig dag.

Program

09:00 Test din pålogging i Zoom
Du er velkommen til å logge deg inn for å teste forbindelse og lyd. Ta så en kopp kaffe med ordstyrer og porteføljeansvarlig Anicke Brandt-Kjelsen i Forskningsrådet.

09:30-10:15: Muligheter i store forskningsfasiliteter
Bedriften din kan ha stort utbytte av å samarbeide med forskere og industripartnere. I Norge finnes det flere forskningsfasiliteter i verdensklasse, blant annet for bærekraftig mat, fôr og bioteknologi. De kan bistå din bedrift med å utvikle kunnskap, produkter og prosesser. Lær mer om hvordan du kan benytte deg av dem!

09:30 FoodPilotPlant, Siv Borghild Skeie, NMBU 
09:45 Foods of Norway, Heidi Alvestrand og Marije Oostindjer, Norilia
10:00 Olav Eik-Nes i NORSVIN utfordrer innlederne på hvordan enkeltbedrifter legger til rette for FoU og verdiskaping.

10:15-10:25 Kort benstrekk

10:25-11:30: Store tverrgående prosjekter trenger næringslivskompetanse og gir uttelling for bedrifter
Mange innovative produkter og løsninger har blitt utviklet ved at flere partnere fra ulike sektorer og bransjer har samarbeidet om et prosjekt. Nøkkelen til suksess ligger ofte i mangfoldet av deltakerne og kunnskapen de deler med hverandre. Og vi har mange prosjekthistorier som viser at du ikke trenger tung forskningskompetanse for å bli hektet på forskning!

10:25 Gull av gråstein - grønn vekst i foredling av grå ull, Ingvild Svorkmo Espelien, Selbu spinneri
10:35 Bioøkonomisk og bærekraftig produksjon av ferske veksthusgrønnsaker i Norge, Rune Slimestad,  Plantchem
10:45 Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon, Kjell Vastveit, Agromiljø
10:55 "Rundebordsdiskusjon" i grupper om samspill med næringslivet og hvordan påvirker de prosjektet hva får de ut av det.

11:30-12:00 Lunsjpause

12:00-13:50: Lønner det seg å delta i innovasjonsprosjekter?
Går du med tanken om nye eller forbedrede produkter, tjenester eller løsninger som kan øke lønnsomheten til bedriften din? Da er du kanskje på utkikk etter midler som kan være med på å realisere ideen din. Forskningsrådets støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet har hjulpet mange bedrifter å skape innovasjoner, legge til rette for patenter og styrke markedsverdien sin. La deg inspirere av andres erfaringer for å komme i gang med innovasjonsprosjektet ditt!

Du kan stille spørsmål til innledere via Sli.do, bruk kode bionaering

12:00 Optimal verdiøkning av eggprodukter, Per Berg, Nortura
12:10 Ny bruk av grønnsaker i sunne og bærekraftige kjøttprodukter, Guro Espeland, Jæder Ånde Espeland As
12:20 Samproduksjon av Arbacore pellets og fôrprotein fra trevirke, Rune Brusletto, Arbaflame
12:30 Innledere svarer på spørsmål stilt via Sli.do

13:00-13:10 Kort benstrekk

13:10-13:50: Nytt fra Forskningsrådet
13:10 Mulighetene som ligger i SkatteFUNN,

Janna Bitnes Hagen
13:20 Årets utlysning fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidler over Jordbruksavtalen, FFL/JA, Heidi Engeset

13:25 Årets utlysninger innenfor tema "Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer", Anicke Brandt-Kjelsen
13:40 Fra idé til prosjekt, Arthur Almestad
Prosjektkanvas er et verktøy med spørsmål som hjelper deg å avklare om du har et FoU-prosjekt. Det er også godt egnet for dialog med aktører som er involvert i prosjektet. Vi hjelper deg i gang med å bruke prosjektkanvas.

13:50-14:00 Kort benstrekk

14:00-16:00: Online 1:1 møter via nettverksportalen b2match (krever forhåndsregistrering)
Lurer du på hva forskningsinstitusjoner eller Forskningsrådet kan gjøre for deg når du vil gjennomføre et forsknings- eller utviklingsprosjekt? Da bør du gripe sjansen og booke deg inn på 1:1 onlinemøte med fagpersoner på temaet du er interessert i.

Registration

Closed since 17 June 2020

Location

Lenke til onlinemøtet sendes på epost dagen før

Organised by